Lavimar

Firma LAVIMAR a fost înfiinţată în anul 1996, fiind printre primele firme cu obiectiv de activitate conservarea, restaurarea, asistenţa de specialitate în domeniul protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, cu activităţi în domeniul cercetării lemnului, brevetării de soluţii insectofungicide şi ignifuge pentru tratarea şi conservarea lemnului.

Rețeaua Lavimar

LAVIMAR reuneşte restauratori bunuri culturale, componente artistice şi monumente istorice, cercetători în domeniul protecţiei patrimoniului, specialişti investigaţii fizico-chimice şi biologice atestaţi.

Prin munca depusă, specialiştii restauratori sunt chemați să salveze patrimoniul istoric și artistic din România, având o responsabilitate deosebită față de societate și faţă de generațiile viitoare.

Activitate

LAVIMAR urmărește promovarea și răspândirea cunoștințelor tehnico-științifice legate de buna desfășurare a profesiei de restaurator, implementarea standardelor europene din domeniul conservării patrimoniului cultural în România, rezumate în codul deontologic adoptat în Consiliul Director din 12 iulie 2010.

În cadrul Societăţii a fost implementat de peste un deceniu şi este mentinut un sistem de management al calităţii care răspunde cerinţelor SR EN ISO 9001:2008, astfel cum a fost demonstrat prin programul de audituri interne ale calităţii efectuat în anul 2016 şi prin certificatul RINA SIMTEX-OC nr. 27381/11/R  cu valabilitate până în 27.10.2017.

Activitatea firmei reflectă respectul pe care îl avem faţă de client, legi şi reglementări, faţă de calitate şi profesionalism; ea este axată pe client şi este concepută astfel încât tot personalul este conştient că esenţa existenţei noastre este clientul.

Politica noastră privind calitatea are în vedere creşterea satisfacţiei clienţilor prin asigurarea conformităţii cu cerinţele lor şi ale reglementărilor aplicabile.

Evaluare

LAVIMAR a autorizat primele laboratoare de restaurare din domeniul privat în România:

  •  Laboratorul de Conservare curativă şi Restaurare Lemn;
  •  Laboratorul de Conservarea Lemnului - Investigaţii Fizico-Chimice şi Biologice;
  •  Laboratorul de Conservare şi Restaurare Orologerie;

care au primit autorizaţie de funcţionare din partea Ministerului Culturii.

Personalul laboratorului este implicat în activităţile ştiinţifice din cadrul proiectelor de cercetare cu diverse institute de cercetare din ţară şi străinătate.

Parteneriate

LAVIMAR are încheiate parteneriate cu instituţii de cercetare de referinţă din România, dintre care enumerăm:  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICECON, Asociaţia de Standardizare din România-ASRO, Asociaţia pentru Protecţia Patrimoniului.

gdpr